Zvonica Rohožnica

 
Mierka : 1:100
Autor : Michal Vršanský
Vydavateľ : Vystřihovánky vTOM, free model
 
Platí to isté, čo aj pri Hornom Ďure - Obec Veľký Ďur vznikla v roku 1960 zlúčením Horného a Dolného Ďura a Rohožnice. V roku 2016 postavili dve zvonice podobného vzhľadu v časti Horný Ďur a Rohožnica. Toto je druhá zvonica v Rohožnici. Fotka reálnej stavby:
 
 
Model som neupravoval, len som pridal podložku...