3D puzzle

 
Ide o stavebnice s vypálenými dielmi, ktoré stačí len vylúpnuť a poskladať bez použitia lepidla, môžu byť z papiera, dreva, kovu...ide o statické modely.