Církvice-zvonica

 
Mierka : 1:150
Autor : Ondřej Hejl
Vydavateľ : Súbor pohľadníc č.1 - model číslo 6.
 
Pár slov o predlohe:
 
Zvonica pri kostole Nanebovzatia Panny Márie je jedinou dochovanou hrázdenou stavbou tohto typu na českom území. Stavba zrejme vznikla súčasne so stavbou kostola na začiatku 18. storočia. V 19. storočí potom došlo k výmene klasickej výplne za tehlové, pričom došlo aj k zmene vzhľadu okien.
 
 
Moje úpravy:
Prerezal som vežičku a doplnil zvon, dorobil som podložku...
 
 
 
Prezentované na fórach: