Zvonica z Malohontu: Drienčany

02.05.2021 18:10
Mierka : 1:??
Autor : Jaroslav Jablonský
Vydavateľ : Vystrihovačky-papierové modely (Perfekt)
 
 
Renesančná zvonica z 50-ych rokov 17. storočia. Zvonica má murovaný základ. Je súčasťou areálu Evanjelického a. v. kostola a Pamätnej fary Pavla Emanuela Dobšinského na kopci nad dedinou, odkiaľ je pekný výhľad na Drienčany i CHKO Drienčanský kras. Fotka reálnej stavby:
 
 
Moje úpravy:
vyrezal som okná a urobil jednoduchú podložku.
 
Prezentované na fórach: