Vianočná pohľadnica

05.12.2022 23:33
Priestorový obrázok v krabičke
 
Autor : Miroslav Rigitko a BaJ
Zdroj: Fifík 12/2022
 
Keďže nám dnes chodí Mikuláš, zlepil som si túto 3D pohľadnicu, ktorá vyšla v poslednom Fifíku. 
Sv. Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätých. Žil v 4. storočí v Myre, kde pôsobil ako biskup. Tento deň je spomienkou na jeho dobrotivé činy, pomoc ľuďom v núdzi a na jeho mimoriadnu zbožnosť. Je považovaný za patróna detí. Sviatok sv. Mikuláša je obľúbený najmä deťmi, ktoré sa v tento deň tešia na obdarovanie sladkosťami a rôznymi drobnosťami. Zvykom je očistiť si topánky, dať ich večer do obloka a ráno si v nich nájsť milé prekvapenie.  Neskôr sa u nás udomácnil zvyk obchôdzky Mikuláša s anjelom a čertom, ktorí rozdávali darčeky i „čertovské“ odmeny. Tak dúfam, že ste boli dobrí a ráno si nájdete v čižmách sladkosti a nie uhlie :-)
 
 
Priznám sa, že som celkom nepochopil ako majú dieliky presne do seba zapadnúť, tak som si to urobil podľa seba, dorobil som k tomu ešte rámik. Je to taká drobnosť na poličku, ktorá poteší...
Prezentované na fórach: