Vánoční betlém

11.12.2020 15:38

Tak ako po minulé roky aj tento rok pridám pár betlehemov. Prvým je vánoční betlém od p. Zadražila. Betlehem obsahuje 16 postáv, rozmery 25x19x18cm.Zadná strana obsahuje notový prepis piesne Tichá noc (aj v angličtine a nemčine)

Celú zbierku mojich betlehemov (či už hotových, alebo tých, ktoré som zlepil sám) je možné pozrieť tu: