V Getsemanskej záhrade.

06.04.2023 23:41
Cez vianoce som si zlepil pár betlehemov zo stránky mylittlehouse.org. Hľadal som či by som si nemohol niečo zlepiť aj ku sviatku Veľkej noci a našiel som týchto pár 3D obrázkov, ktoré tu snáď postupne pridám. 
Prajem všetkým pekné prežitie Veľkej noci.
 
Prajem všetkým pekné prežitie Veľkej noci.
 
Dnes máme Zelený štvrtok, tak pridám prvý obrázok:
 
V Getsemanskej záhrade.
 
 
Autor: Didier Martin
 
V noci pred svojím ukrižovaním Ježiš a niektorí z Jeho učeníkov išli do záhrady na Olivovej hore, známej ako Getsemanská záhrada.
Ježiš vedel, že bude zradený, zatknutý a nakoniec odsúdený na smrť. Keď bol teda v záhrade, požiadal svojich učeníkov, aby bdeli, kým sa modlil k svojmu Otcovi v nebesiach.
 
(Celý príbeh si môžete prečítať v Matúšovi 26:36–45 a Markovi 14:32–36.)
 
Prezentované na fórach:
 

www.papermodelers.com/forum/diorama/47717-spatial-image-box.html#post783322

www.zealot.com/threads/spatial-image-in-a-box.181591/