Staré nádražie - autobus

25.04.2016 00:52
Autobus je hotový, takisto ako pri nákladnom aute som použil free model od YMjr :
Rovnako som model akurát zmenšil, pridal pár detailov a máličko zmenil grafiku.
Report zo stavby: