Social Distancing

04.08.2021 22:00
(kinetický model)
 
Autor: Keisuke Saka
 
Zdroj: www.etsy.com/
 
 
 
Ďalší automatík od Keisuke Saka. Stále počúvame, že počas Covid-19 treba dodržiavať sociálny oddstup, ako ukazuje tento automat, napr. vo vlaku je to niekedy dosť ťažké...:bad smile:
Prezentované na fórach: