Kaplnka v Mojšovej Lúčke

28.08.2021 18:42
(pred rekonštrukciou) 
 
Mierka : 1:100
Autor : Michal Vršanský, Tomáš Hrebík
Vydavateľ : Vystřihovánky vTOM, free model
 
Asi 300 ročná kaplnka v Mojšovej Lúčke je postavená na vyvýšenom kopci nad bývalou zatopenou časťou obce. V roku 2006 kaplnku svojpomocne zrekonštruovali. V kaplnke vymieňajú sviece a udržujú tam stály oheň. Interiér je oddelený od vonkajšej časti mrežami.Z kameňa sú aj provizórne schody, ktoré sprístupňujú strmý terén ku kaplnke. Popri chodníku traja dobrovoľníci postavili krížovú cestu, ktorá by mala na chvíľu zastaviť a duchovne obohatiť okoloidúcich. Fotka reálnej stavby (pred rekonštrukciou):
 
 
Moje úpravy:
prerezal som okná, doplnil zvon, urobil som jednoduchú podložku.
 
Prezentované na fórach: