Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

17.10.2021 11:20
(Divinka)
 
Mierka : 1:100
Autor : Michal Vršanský
Vydavateľ : Vystřihovánky vTOM, free model
 
Kaplnku nechala vybudovať v roku 1742 Agneša Suňogová, spolumajiteľka kaštieľa v Divinke. Murovaná kaplnka je postavená na štvorcovom pôdoryse. Vstupné priečelie je ukončené trojuholníkovým štítom, lemovaným profilovanou rímsou, nad ktorým je osadená drevená hranolovitá vežička so zvonom. Kaplnka bola opravená v roku 1900 a 2016, po poslednej oprave sa tu konajú bohoslužby pravidelne. Fotka reálnej stavby:
 
 
Model som neupravoval, len som pridal podložku...
Prezentované na fórach: