Ježiš sa vráti!

09.04.2023 16:55

Máme veľkonočnú nedeľu a dnes pridám štvrtý a posledný obrázok. Všetkým prajem pekný zvyšok veľkonočných sviatkov. 

 

Na konci štyridsiatich dní sa Ježiš a jeho učeníci zhromaždili na kopci neďaleko Jeruzalema. Ježiš im povedal, že by mali počkať v Jeruzaleme, aby prijali zvláštny dar od Boha, dar Ducha Svätého, ktorý im dá silu stať sa Jeho svedkami po celom svete.
Kým sa pozerali, Ježiš vystúpil na nebesia, aby išiel za svojím Nebeským Otcom. Zatiaľ čo učeníci po Ježišovom odchode hľadeli hore, zjavili sa im dvaja anjeli a povedali: „Prečo hľadíte do neba, Ježiš sa vráti tak, ako ste ho videli odchádzať do neba“ (Skutky 1:11, parafrázované).
Celý príbeh o Ježišovom zjavení a učení Jeho nasledovníkom po jeho vzkriesení si môžete prečítať v Jánovi 20 a 21, Lukášovi 24, Markovi 16 a Skutkoch 1:1–11.
 
Všetky obrázky spolu:
 
Prezentované na fórach: