Betlehem č.18

16.12.2016 02:37

Posledný jednoduchý betlehem od ANKO Wroclaw v mojej zbierke.