74-Z Speeder Bike - Scout Trooper

10.12.2017 17:30
Pomaly som začal robiť na figúrke jazdca. Zatiaľ mám hotovú len tak povediac papierovú kostru, ktorá ešte prejde úpravami. Podľa podkladov ešte zvážim čo je použiteľné z originálnej vystrihovačky a čo si budem robiť svoje...(napr. ruky si určite vymodelujem svoje). Pokračovať budem v januári, pretože teraz by som si rád zlepil nejaké tie vianočné veci...aspoň budem mať čas pozháňať si nejaké detailné podklady na figúrku, aj keď niečo také geniálne ako bol ten 3D model toho vznášadla asi tažko zoženiem...
Report zo stavby:
 
 
 
 
 
geniálne ako bol ten 3D model toho vznášadla asi tažko zoženiem...Pomaly som začal robiť na figúrke jazdca. Zatiaľ mám hotovú len tak povediac papierovú kostru, ktorá ešte prejde úpravami. Podľa podladov ešte zvážim čo je použiteľné z originálnej vystrihovačky a čo si budem robiť svoje...(napr. ruky si určite vymodelujem svoje). Pokračovať budem v januári, pretože teraz by som si rád zlepil nejaké tie vianočné veci...aspoň budem mať čas pozháňať si nejaké detailné podklady na figúrku, aj keď niečo také geniálne ako bol ten 3D model toho vznášadla asi tažko zoženiem...Ďakujem, pomaly som začal robiť na figúrke jazdca. Zatiaľ mám hotovú len tak povediac papierovú kostru, ktorá ešte 
 
prejde úpravami. Podľa podladov ešte zvážim čo je použiteľné z originálnej vystrihovačky a čo si budem robiť 
 
svoje...(napr. ruky si určite vymodelujem svoje). Pokračovať budem v januári, pretože teraz by som si rád zlepil 
 
nejaké tie vianočné veci...aspoň budem mať čas pozháňať si nejaké detailné podklady na figúrku, aj keď niečo také 
 
geniálne ako bol ten 3D model toho vznášadla asi tažko zoženiem...